دارای گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
در جهان
توزیع کننده برتر
در منطقه
دریافت راهنمایی

کوانتوم FRP® (الیاف کربن و…)

کوانتوم FRP (الیاف کربن و...)

سازه ها و ساختمان ها به دلایل زیادی نیاز به تقویت دارند. محصولات دسته کوانتوم FRP یکی از بهترین روش ها برای مقاوم سازی به روش نوین را فراهم آورده است.

FRP Products

کوانتوم® Carbon Plate

لمینیت الیاف کربن به منظور مقاوم سازی سازه های بتنی، فولادی، بنایی و چوبی مورد استفاده قرار می گیرد. لمینیت کربن توسط رزین مناسب بر روی سطح خارجی سازه نصب می شود. به منظور دریافت مشخصات فنی لازم برگه اطلاعات فنی این محصول را دانلود کنید.

کوانتوم® Wrap 150C

کوانتوم® Wrap 150C یک بافته با الیاف یک جهته کربن است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 150C در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 200C

کوانتوم® Wrap 200C یک بافته با الیاف یک جهته کربن است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 200C در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 240C

کوانتوم® Wrap 240C یک بافته با الیاف یک جهته کربن است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 240C در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 300 C

کوانتوم® Wrap 300C یک بافته با الیاف یک جهته کربن است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 300C در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 300 CH

کوانتوم® Wrap 300 CH یک بافته با الیاف یک جهته کربن است که مقاومت بالا و مدول الاستیسیته فوق العاده بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 300 CH در یافت کنید.

 

کوانتوم® Wrap 200 B

کوانتوم® Wrap 200 B یک بافته با الیاف یک جهته بازالت است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 200 B در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 300 B

کوانتوم® Wrap 300 B یک بافته با الیاف یک جهته بازالت است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 300 B در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 200 G

کوانتوم® Wrap 200 G یک بافته با الیاف یک جهته شیشه است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 200 G در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 400 G

کوانتوم® Wrap 400 G یک بافته با الیاف یک جهته شیشه است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 400 G در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 600 G

کوانتوم® Wrap 600 G یک بافته با الیاف یک جهته شیشه است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 600 G در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 200 A

کوانتوم® Wrap 200 A یک بافته با الیاف یک جهته آرامید است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 200 A در یافت کنید.

کوانتوم® Wrap 300 A

کوانتوم® Wrap 300 A یک بافته با الیاف یک جهته آرامید است که مقاومت و مدول الاستیسیته بالایی دارد و در مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات فنی این محصول را با کلیک بر روی دکمه دانلود کاتالوگ کوانتوم® Wrap 300 A در یافت کنید.